Välkommen till Brf Killingens 39 på Sveavägen 136 !

Här finner du allt du behöver för att få en bra bild över hur vårt hus fungerar. Intensivt arbete har pågått i huset sedan vi tog över det våren 2011. Vårt mål är att göra det så trivsamt och säkert som möjligt för våra medlemmar. 


Information till Fastighetsmäklare

För begäran om utdrag ur lägenhetsförteckningen, kontakta:
Nabo på deras nummer: 010-288 00 24

eller skicka brev till:

Nabo

Kabyssgatan 4D

120 30, Stockholm

samt bifoga undertecknat förmedlingsuppdrag.


För kontakt med styrelsen:
styrelsen@brfkillingen39.se

Ansökan om medlemskap i föreningen samt överlåtelseavtal skickas till:
Brf Killingen 39
c/o Styrelsen
Sveavägen 136, 113 50 Stockholm

Information till banker

Panthandlingar skickas till:
Nabo
Kabyssgatan 4D
120 30, Stockholm

Märk kuvertet med ”panthandlingar”.


Fakturaadress
Brf Killingen 39
NABO 4635
Levfakt FE-258
105 69 Stockholm

Obs! Fakturor som skickas till annan adress än ovanstående kommer ej att behandlas!

Trivselregler
Styrelsen har utfärdat nya trivselregler för vår BRF. Dessa hittar du under DokumentDär finns även en blankett för att anmäla störning under Blanketter.

Felanmälan
Sker via epost till styrelsen@brfkillingen39.se.
 
Jourservice
Vi har tecknat avtal med Holmans Fastighetsservice AB med avseende fastighetsservice och AKUT felanmälan. De nås på jourtelefon 08-604 90 50 eller mejl info@holmans.se
 
Ekonomisk förvaltning
Föreningen har tecknat avtal med Nabo Group AB för ekonomisk
förvaltning.
Telefontid 09:30 - 11:30 vardagar 010-288 00 27
medlem@hemochfastighet.se www.nabo.se 
Logga in på Nabo's hemsida med bankID för ytterligare information.
 
Försäkring
Som bostadsrättsinnehavare måste man ha en hemförsäkring med ett bostadsrättstillägg, kontakta ditt försäkringsbolag så lägger de till det till din hemförsäkring.

Föreningen har tecknat försäkringar hos Länsförsäkringar för fastigheten. www.lansforsakringar.se

Har ni frågor till styrelsen kan ni skicka dem till info@brfkillingen39.se