BRF Killingen 39‎ > ‎

Bokning av Gemensammaytor

Föreningen har en gemensam yta i källarutrymmet. Detta utrymme kan utnyttjas och bokas av medlemmar i föreningen. Kontakta Styrelsen via e-mail: styrelsen[@]brfkillingen.se om du önskar boka källarutrymmet.

Ordningsregler
  • Rummet kan endast bokas av medlemmar i Brf Killingen 39.
  • Rökning i rummet är ej tilliåtet, sannering och städning kommer debiteras medlemmen om detta upptäckts. 
  • Rummet ska alltid lämnas i väl städat skick av dig som nyttjat rummet. Om du finner det ostädad eller i oacceptabelt skick kontakta styrelsen omgående.
  • Försäljning och annan kommersiell verksamhet får ej ske utan att i förväg inhämtat godkännande från styrelsen.
  • Styrelse har rätt att avboka arrangemang som inte anses lämpligt eller som inkräktar på den egna verksamheten i lokalen.
  • Vid uthyrning disponeras vanligen lokalen mellan från 12:00 dagen för bokningen och fram till 11.00 dagen därpå eller den sista dagen om flera bokningar görs i följd. (om inte annat överenskommits med styrelsen.)
  • Eventuella skador vid uthyrning skall omgående meddelas styrelsen samt åtgärdas eller ersättas av den medlem som är ansvarig för att boka rummet.Comments