BRF Killingen 39‎ > ‎

Om oss

BRF Killingen 39 bildades vid ett möte 9 september 2006 efter att dåvarande hyresvärd kontaktat hyresgästerna med ett erbjudande om att förvärva fastigheten. Först 3 maj 2011 blev förvärvet klart och föreningen tog över fastigheten från PP Pension.

Fastighetens historia - källa www.stockholmskallan.se

Killingen 39 - Sveavägen 136

Bostadsfastighet.
Byggnadsår 1936-37, arkitekt Bocander & Cronvall, byggherre och byggmästare N W Carlsson.
1938-39 grundförstärkning. 
2012 omputsning av fasaden, byte av elstigar och stambyte. Ny balkongplåt och räcken.
2013 piskbalkong ombyggd till allmän takterass.
2015 Nya ytterportar och mellanport i trapphus. Trapphusmålning och ommålade vädringsbalkongsdörrar i ekådring.

Gathus, 7 vån.
Gatufasad: brun sprutputs, bv i granit. Två rader plåtinklädda balkonger mot Sveavägen, en rad på gaveln. Porten har omfattning av granit och skärmtak.
Gårdsfasad: brun sprutputs.
Svart skiffertak på kopparplåt.

Entré: glasad ekport golv och väggbröstning av grön marmor, målade väggar. Glasat mellandörrsparti i ek.
I trapphuset golv och trappor av grå marmor, målade väggar i ljusa färger, fyllningsdörrar av ek och hissdörr av glas och stål.

Inventerad lägenhet bevarar av ursprunglig inredning bl a parkettgolv, släta takrosetter, skänkskåp i serveringsrum, fyllningsdörrar.
Köket är moderniserat men har ursprungliga skåp.

Lägenhetsstorlekar 1937: 1 rok samt 2-4 rok + jungfrukammare.

Gård: underbyggd, gemensam med Killingen 34-40.MYCKET VIKTIG information till er som leverantör!


Brf Killingen 39 (769615-1070) använder sig av elektronisk hantering av leverantörsfakturor.
Detta innebär att er faktura kommer att skannas in av ett utomstående företag och för att detta ska fungera på bästa sätt behöver vi säkerställa följande saker:

Finns Autogiro ska det sägas upp
Om Brf Killingen 39 idag använder sig av autogiro önskas autogirot att sägas upp och att ni från och med nu fakturerar Brf Killingen 39 enligt nedan.

Fakturor via epost
Om ni har hantering för att skicka fakturor via epost önskar Brf Killingen 39 att ni gör det. Läs mer information nedan.

Fakturor från er ska vara adresserade enligt detta:

Brf Killingen 39
Hem och Fastighet 4635
Levfakt FE-258
105 69 Stockholm

Fakturan ska innehålla följande information:

  • Hem och Fastighet 4635 (i adressfältet)
  • Bank- eller plusgironummer
  • Fakturanummer (OCR)
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp


Det ska tydligt framgå i fakturaadressen att adressaten är Brf Killingen 39 och på nästa rad ska det stå Hem och Fastighet 4635.

Endast fakturaadressen
Det är endast fakturaadressen som ska förändras och ingen annan information än just fakturan ska skickas till denna adress.

Vid feladressering av faktura
Brf Killingen 39 kommer inte att acceptera dröjsmålsräntor på fakturor på grund av att ni adresserat fakturan felaktigt eller att obligatoriska uppgifter på fakturan saknas.

Fakturor via epost
Kan ni skicka fakturor via epost är det viktigt att ni följer dessa regler:

·         Epostmeddelandet ska endast ha EN bilaga, denna skannas som EN faktura

·         Bilagan ska vara i formatet PDF, TIFF eller PNG

·         Bilagan får vara max 2 MB stor

·         Bilagans namn får EJ innehålla bokstäverna å, ä, ö samt heller inte specialtecken som apostrofer och blanktecken

·         Information i rubriken och meddelandetexten i epostmeddelandet tas ej hänsyn till, endast bilagan skannas och behandlas

·         Fakturan ska skickas till pax0000@privatgirot.se


Comments